LÃNH ĐẠO BẰNG SỰ HỢP TÁC


Năng lực lãnh đạo hiệu quả không chỉ gói gọn ở việc lãnh đạo con người, mà còn mà còn được thể hiện qua cách nhà quản lý thực hiện nó cùng với mọi người trong đội ngũ. Ken Blanchard đưa ra những góc nhìn sâu sắc về những giá trí mà Phương pháp Lãnh đạo SLII và lãnh đạo bản thân đem đến cho cả cả nhà quản lý và đội ngũ.


Trở thành nhà lãnh đạo quyền biến để thành công trong mọi tình huống: